Eskew wè ti tach ki nan pantalon an

Bò bouda gon ti tach, siw wèl mete vu